یادداشت های یه دخترِ اسفندی

یه اسفندیِ عاشق..که عاشقِ اطرافیانشُ زیاد از حد دوسشون داره حتی اگه اونا دوسش نداشته باشن(البته دور از جون).

یه اسفندی که تاحدی دستش به قلم میره و خط خطی های ذهنشُ توی سالنامه ای که اسمشُ گذاشته"سالنامهِ دلتنگی" مینویسه.

یه اسفندیِ عاشقِ فیلم سینمایی.

یه اسفندیِ محتاط..وزیاد از حد محافظه کار.

یه اسفندی که شبای بارونیُ خییییلی دوست داره آخه خودش دخترِ بارونِ..

یه اسفندیِ کم حرفُ کمی کمرو..